Uudised E-valimised Materjalid Kontakt
 
 
  III foorumi avaldus - valides tugevad omavalitsused, saate tugeva riigi!
Prindi
 

Omavalitsusfoorumi üleskutse linna- ja vallaelanikele


Lisaks majanduskriisi laastamistööle on omavalitsuste eelarveid kärpinud ka Eesti Vabariigi valitsus, erinedes selle poolest paljude teiste Euroopa riikide keskvalitsustest, kes on otsinud ja leidnud võimalusi linnade ja valdade tulubaasi kaitsmiseks. Säärane omavalitsus­vaenulikkus ilmnes teravas kriisiolukorras, kus kohalikul tasandil abi- ja teenustevajadus oluliselt kasvas. Kõigest hoolimata on enamik Eesti linnu ja valdu tulnud väärikalt toime oma elanike huvide kaitsmise ja kohaliku elu korraldamisega. Kohalikule elanikule kõige lähemal asuv võimutasand puutub kõige vahetumalt kokku majanduskriisi reaalsete tagajärgedega. Seepärast kannavadki linnad ja vallad võrreldes keskvalitsusega tunduvalt tugevamat sotsiaalset mõõdet ning seal ei ole kohta Eesti riiki juhtival lausparempoolsusel.

 

Valitsus on Eesti riigi paberõhukeseks kulutanud, rakendades äärmuslikku ideoloogiat, mis on praegusel kriisiajal kogu maailmas läbi kukkunud, ega suuda täita enam omigi ülesandeid. Ka need on jäetud otseselt või kaudselt omavalitsuste õlgadele. Eesti valitsusel pole enam isegi jõudu ega huvi oma riiki majanduskriisist välja tuua. Erinevalt kaalukaid toetusmeetmeid ja uusi lähenemisviise rakendanud maailma ja Euroopa juhtiva majandusega riikidest pole meie valitsus kriisist väljumise abipaketti isegi arutama asunud. Küll on abipakette rakendanud Eesti inimnäolised omavalitsused.

 

Riigis, mille valitsuse ainsaks regionaalpoliitikaks on selle poliitika puudumine, säilib elujõuline asustus kogu territooriumil vaid tänu omavalitsuste pingutustele. Muuhulgas on tegemist strateegilise riigikaitse küsimusega, sest ka parim tehnika ja häälestatus pikaks sissisõjaks ei muuda Eestit tugevaks, vaid selle tagab elujõuline asustus kogu riigi territooriumil. Kaduvate külade ja hääbuvate väikelinnadega riik oleks kaitstav ainult paberil. Hoides kohalikke kogukondi elujõulisena, tagavad omavalitsused riigi ja rahva püsimise tegelikkuses.

 

Kui me tahame tugevaid omavalitsusi, siis tuleb anda neile tugev mandaat. Eelkõige tähendab see võimalikult laialdast osavõttu valimistest, sest ainult tugeva mandaadiga omavalitsused suudavad seista oma elanike eest ning valitsuse omavoli vastu. Omavalitsused ei vastanda end Eesti riigile – omavalitsused ongi Eestimaa.

 

Valimistel tuleb valida erakondi, kes on oma seniste tegudega näidanud, et nad tahavad ja ka suudavad seista oma rahva eest. Me kutsume kõiki oma kodukohast ja tervest Eestist hoolivaid valla- ja linnaelanikke osalema 18. oktoobril kohalikel valimistel!

 

Vastu võetud Tallinna lauluväljaku  klaassaalis 28. augustil 2009. a

 

 
 
XVI foorum
1. novembri 2016 konverents
XIV foorum
XIII foorum
XII Foorum
XI foorum
X foorum
IX foorum
VIII foorum
VII foorum
VI foorum
Erakorraline foorum
IV foorum
III foorum
II foorum
I foorum
Tallinna linnapea Edgar Savisaare kirjast omavalitsustegelastele (27.02.2009)